Support | Contact

 

Logged in as:

Truxor kompletterar innovativt avslamningssytem

 

Det schweiziska företaget uwt.swiss erbjuder mobila avslamningssystem för restaurering av vattendrag och för industriell slambehandling. För att optimera systemet och pumpa in vatten, sand, slam och annat grövre material kopplas Truxor maskiner in.

 

Det mobila avslamningssystemet från uwt.swiss är perfekt lämpat för rengöring och avslamning av kanaler och vattendrag i tätbefolkade områden. Hela systemet ryms i fyra stycken sex meter långa och stapelbara containrar. När slam och annat material löper genom systemet separeras större material och sand. Det kvarvarande slammet, som är tyngre än vatten, sedimenteras. Det sista steget i processen är att pressa ut det sista vattnet ur slammet och skapa torra "kakor" som är lätta att transportera bort.

 

– När vi använder Truxor och Truxor Pumpen kan vi få upp slam från 600–700 meters avstånd från vårt system. Vi designar dessutom systemet och dess kapacitet för att vara anpassat efter Truxor, säger Christian Knuchel, grundare av uwt.swiss.

 

 

Genom samarbetet med Truxor Wetland Equipment kan uwt.swiss leverera en nyckelfärdig lösning på en global marknad.

 

– Mobiliteten som finns hos Truxor är en stor fördel, lätt att lasta på en trailer och transportera med bil. Den är dessutom enkel att installera i vårt system för att få det i gång allting snabbt. Kvaliteten är väldigt hög med få driftavbrott vilket är viktigt i relationen med våra kunder, säger Christian Knuchel.