Support | Contact

 

Logged in as:

Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss. Det är vår policy att respektera den och följa alla tillämpliga lagar och förordningar angående all personlig information vi kan samla in om dig på vår webbplats, www.truxor.com och andra webbplatser som vi äger och driver.

Personlig information är all information om dig som kan användas för att identifiera dig. Detta inkluderar information om dig som person (som namn, adress och födelsedatum), dina enheter, betalningsuppgifter och till och med information om hur du använder en webbplats eller onlinetjänst. Om vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser och tjänster, var medveten om att dessa webbplatser och tjänster har sina egna integritetspolicyer. Efter att ha följt en länk till innehåll från tredje part bör du läsa deras publicerade sekretesspolicyinformation om hur de samlar in och använder personlig information. Denna integritetspolicy gäller inte för någon av dina aktiviteter efter att du lämnat vår sida.

Information vi samlar in inkluderar både information som du medvetet och aktivt tillhandahåller oss när du använder eller deltar i någon av våra tjänster och kampanjer, och all information som skickas automatiskt av dina enheter när du kommer åt våra produkter och tjänster.

Vi kan samla in personlig information från dig när du gör något av följande på vår webbplats:

• Använd en mobil enhet eller webbläsare för att komma åt vårt innehåll
• Kontakta oss via e-post, sociala medier eller på någon liknande teknik
• När du nämner oss i sociala medier

Var medveten om att vi kan kombinera information vi samlar in om dig med allmän information eller forskningsdata som vi får från andra pålitliga källor.

När vi samlar in och behandlar personlig information, och medan vi behåller denna information, kommer vi att skydda den på kommersiellt acceptabla sätt för att förhindra förlust och stöld, såväl som obehörig åtkomst, avslöjande, kopiering, användning eller modifiering. Vi kommer att följa lagar som är tillämpliga på oss när det gäller dataintrång. Du är ansvarig för att välja vilket lösenord som helst och dess övergripande säkerhetsstyrka, för att säkerställa säkerheten för din egen information inom gränserna för våra tjänster.

 

Hur länge vi sparar dina personuppgifter.

Vi behåller dina personuppgifter bara så länge vi behöver. Denna period kan bero på vad vi använder din information till, i enlighet med denna integritetspolicy. Om din personliga information inte längre behövs kommer vi att radera den eller göra den anonym genom att ta bort alla detaljer som identifierar dig. Om det är nödvändigt kan vi dock behålla din personliga information för vår efterlevnad av en juridisk, redovisnings- eller rapporteringsskyldighet eller för arkiveringsändamål i allmänhetens intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål.

 

Dina rättigheter och kontroll av din personliga information.

Du behåller alltid rätten att undanhålla personlig information från oss, med förbehåll för att din upplevelse av vår webbplats kan påverkas. Vi kommer inte att diskriminera dig för att du utövar någon av dina rättigheter över din personliga information. Om du ger oss personlig information förstår du att vi kommer att samla in, behålla, använda och avslöja den i enlighet med denna integritetspolicy. Du behåller rätten att begära information om all personlig information vi har om dig. Om vi får personlig information om dig från en tredje part kommer vi att skydda den enligt denna integritetspolicy. Om du är en tredje part som tillhandahåller personlig information om någon annan, representerar och garanterar du att du har sådan persons samtycke att tillhandahålla den personliga informationen till oss.

Om du tidigare har samtyckt till att vi använder dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål kan du när som helst ändra dig. Vi kommer att ge dig möjligheten att avregistrera dig från vår e-postdatabas eller välja bort kommunikation. Tänk på att vi kan behöva begära specifik information från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet. Om du anser att någon information vi har om dig är felaktig, inaktuell, ofullständig, irrelevant eller vilseledande, vänligen kontakta oss med hjälp av informationen i denna sekretesspolicy. Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att korrigera all information som upptäcks vara felaktig, ofullständig, vilseledande eller inaktuell.

Om du anser att vi har brutit mot en relevant dataskyddslagstiftning och vill göra ett klagomål, vänligen kontakta oss med hjälp av uppgifterna nedan och förse oss med fullständig information om det påstådda brottet. Vi kommer omedelbart att undersöka ditt klagomål och svara dig skriftligt och redogöra för resultatet av vår utredning och de åtgärder vi kommer att vidta för att hantera ditt klagomål. Du har också rätt att kontakta ett tillsynsorgan eller dataskyddsmyndighet i samband med ditt klagomål.

 

Användning av cookies

Vi använder "cookies" för att samla in information om dig och din aktivitet på vår webbplats. En cookie är en liten bit data som vår webbplats lagrar på din dator, och som vi kommer åt varje gång du besöker oss, så att vi kan förstå hur du använder vår webbplats. Detta hjälper oss att ge dig innehåll baserat på inställningar du har angett.

 

Begränsningar för vår policy

Vår webbplats kan länka till externa webbplatser som inte drivs av oss. Var medveten om att vi inte har någon kontroll över innehållet och policyerna på dessa webbplatser och att vi inte kan ta ansvar eller ansvar för deras respektive sekretesspraxis. Om vi anser det skäligt kan vi ändra vår integritetspolicy för att återspegla uppdateringar av våra affärsprocesser, nuvarande acceptabel praxis eller lag- eller regulatoriska ändringar. Om vi bestämmer oss för att ändra denna integritetspolicy kommer vi att publicera ändringarna här på samma länk som du kommer åt denna sekretesspolicy. Om det krävs enligt lag kommer vi att begära ditt tillstånd eller ge dig möjlighet att välja in eller välja bort, i tillämpliga fall, all ny användning av din personliga information.

 

Kontakta oss

För alla frågor eller funderingar angående din integritet kan du kontakta oss på följande emailadress: info@truxor.com