Support | Contact

 

Logged in as:

Ökad effektivitet i Alte Donau med hjälp av Truxor

I nästan två decennier har avdelningen för vattenförvaltning i den österrikiska huvudstaden Wien arbetat med underhåll av undervattensvegetation för att göra sjön Alte Donau en attraktiv plats för stadens invånare.

Till sin hjälp för underhållet har Wien 18 Truxor som årligen klipper och forslar bort 2 000 ton växtmaterial varje år.

 

Stora mängder av höga undervattensväxter i Alte Donau har skapat obehag för både bad- och båtsugna invånare. För att förbättra förutsättningarna för att sjön skulle bli ett omtyckt rekreationsområde utvecklade Wien en underhålls- och förvaltningsplan i början av 2000-talet.

 

Förutom fördelarna för allmänheten, är det löpande underhållet också fördelaktigt ur en ekologisk synvinkel. Genom att hålla nere vegetationen i vattnet minskar övergödningen och det gynnar därmed ekosystemet. Dessutom leder underhållet av den höga undervattensvegetationen till bättre förutsättningar för lågväxande arter.

 

 

 

I takt med ett varmare klimat har växligheten ökat och kapaciteten för underhåll behövde utökas. Det ledde till att Wien 2016 investerade i sin första amfibiska redskapsbärare från Truxor. Utvärderingen av den första Truxormaskinen var positivt – speciellt efter Truxor både kan klippa och samla ihop växterna.

 

– Truxors maskiner är väldigt effektiva, mindre och dessutom snabbare än sina föregångare. Med ett klippdjup på 2,5 meter kan vi nu komma åt områden som tidigare har varit svåra att nå. Med andra lösningar har vi haft en båt för klippning och en för insamling samtidigt. Men vi har märkt att det är mer effektivt att först klippa och sedan samla in med en Truxor, säger Lena Groiß från Wiens avdelning för vattenförvaltning.

 

  

 

Truxors amfibiska redskapsbärare har inte bara förbättrat effektiviteten i underhållet av Alte Donau, utan de spelar också en viktig roll i stadens hantering av restmaterialet. Vegetationen som klipps samlas in och transporteras till utvalda platser vid sjön, därifrån flyttas massorna till en komposteringsanläggning och förvandlas till organisk kompost, tillgänglig för allmänheten.

 

 

Foton av: City of Vienna, PID/Christian Fürthner