Support | Contact

 

Logged in as:

Minskad mängd avfall och lägre koldioxidavtryck med hjälp av Truxor

Användningen av Truxors amfibiska maskin spelade en avgörande roll i Portland Road Environmental Improvements Project i Auckland, Nya Zeeland.

Glasgow Contractors utformade en innovativ metod med hjälp av Truxor för muddring som minskade mängden avfall och koldioxidavtrycket drastiskt.

 

Traditionella metoder som hade innefattat tunga maskiner och dieseltruckar beräknades generera ett koldioxidavtryck på över 65 000 kg CO2e/år för ett muddringsprojekt av en bäck på 600 meter. Glasgow Contractors introducerade ett alternativt tillvägagångssätt med hjälp av Truxors maskiner och verktyg och kunde på så vis minska utsläppen avsevärt till endast 1 200 kg CO2e/år. En anmärkningsvärd minskning med 98 procent. Denna metod, som nu används över hela landet, erbjuder betydande miljömässiga fördelar för både offentliga och privata projekt.

 

Denna innovation säkerställde fullständig inneslutning av uppgrävt slam, vilket minimerade risken för spill. Det avvattade slammet fick dessutom nytt liv på platsen vilket gjorde att kommunen sparade 1 miljon dollar i avstjälpningsavgifter och de undvek dessutom ytterligare 100 000 kg CO2e eftersom materialet inte behövde transporteras bort.

 

 

 

Projektet har också resulterat i priser under Auckland CCNZ Hynds Construction Awards 2023 – i kategorin Excellence in Sustainability Innovation samt i Project Award Category B.

 

Genom att samarbeta med Manaaki Whenua Landcare Research och Auckland Council, utforskade Glasgow Contractors dessutom återanvändningsmöjligheter för näringsrik jord som skapades under muddringsprocessen.

 

Truxor-amfibiemaskinen används på flera områden inom Glasgow Contractors verksamhet.

 

 

 

– Vi har bland annat använt Truxor för att tömma avloppsdammar, för avslammning av dammar, våtmarker och bäckar. Den har använts för att skapa kanaler och för underhåll samt avlägsnande av vattenväxtlighet. Ungefär 90 procent av vårt Truxor-arbete involverar Doro Pump och är kopplat till vår muddringsutrustning. Resten används med Doro Digger eller vassräfsan, säger Kade Glasgow, VD, hälso- och säkerhetsansvarig samt kvalitetsansvarig.

 

Och Kade Glasgow ser fram emot framtiden för vattenvård i Nya Zeeland med Truxors amfibiska maskin.

 

– Det finns en stor efterfrågan på metoder som ger lägre klimatavtryck när det kommer till underhåll av vattendrag. Att jobba med en Truxor-maskin är kostnadseffekt och skapar dessutom möjlighet att närma sig netto-noll, säger han.