SupportContact

 

Logged in as:

Viktiga strandängar för fågellivet i naturreservat

 

Genom att restaurera strandängar i naturreservat skapas bättre förutsättningar för flyttande och häckande fåglar. Jonas Larsson på Västkuststiftelsen har jobbat med den här typen av projekt i över 20 år. Du hittar honom på en Truxor T50 i de södra delarna av Vänern och i Göta älv.

 

Naturvård och naturbruk för att återskapa livsviktiga områden för biologisk mångfald. I det här fallet handlar det om att skapa miljöer där fåglar trivs, där de kan hitta mat och där de kan häcka.

 

– Nu när jag kommer ner på morgonen för att börja jobba är det fullt av svanar, änder och vadande fåglar, berättar Jonas Larsson på Västkuststiftelsen.

 

Han jobbar med ett flerårigt projekt för att skapa och restaurera strandängar i naturreservat, samt andra betydelsefulla naturområden för fågellivet. Syftet är gynna flyttfåglar som följer Vänerkusten när de flyger söder ut på vintern och följer samma vägar de sedan återvänder på vårkanten.

 

– Jag har jobbat med att ta bort en hel del bladvass för att skapa strandängar och det vi kallar för en blå bård. Ett öppet och grunt vattenområde mellan fast mark och vass, förklarar Jonas Larsson.

 

 

 

Blå bårder är viktiga områden för den biologiska mångfalden, förutom att fåglar trivs där så är det en plats där många djur frodas. Vattnet värms upp snabbt på våren vilket gör fiskyngel kan växa upp där, den är även populär bland insekter samt grod- och kräldjur.

 

– Området jag jobbar med nu är 800 meter långt och 80 meter brett. Där klipper vi ner gräset kort, det trivs fåglarna med. När betesdjuren försvann från de här områdena så minskade också områden med den typen av gräs.

 

Jonas Larsson jobbar med den här typen av naturvård med en Truxor T50 som sitt främsta verktyg i flera naturreservat i södra delarna av Vänern samt i Göta älv. Truxorn har varit en viktig följeslagare under många år i Jonas Larssons jobb för Västkuststiftelsen och Länsstyrelsen.

 

– Vi har haft ett väldigt bra samarbete och jag har varit involverad i produktutvecklingen för att kunna optimera knivarna. Nu är jag inne på den sjätte maskinen och jag är väldigt nöjd. T50-maskinen har rätt styrka för mig och jag behöver aldrig bry mig om underlaget – om det är lera, på vatten eller gungfly.