SupportContact

 

Logged in as:

Oändliga möjligheter med Truxors innovativa maskiner 

Truxor Wetland Equipment – där innovation möter mångsidighet. Truxors amfibiska maskiner är en föregångare när det kommer effektivitet och anpassningsbarhet i vattenmiljöer och områden där andra maskiner inte når.  

Även om möjligheterna för tillämpningar är oändliga utmärker sig Truxors amfibiska maskiner inom fyra områden: klippning, uppsamling, grävning och muddring. Skapad för att smidigt navigera genom olika terränger är Truxor dessutom utrustad med en uppsättning verktyg och tillbehör utformade för att säkerställa optimal prestanda och enastående resultat. 

Smidig och effektiv klippning av vattenvegetation 

För att hantera vattenvegetation är precision av allra största vikt. Truxors verktyg för klippning är suveräna och skär smidigt igenom tät vegetation med finess och precision. Oavsett om det är vass, näckrosor eller andra övervuxna vattenväxter, rensar och trimmar Truxors klippverktyg och tillbehör effektivt. Det bidrar till friska vattendrag och återställer naturliga habitat. Maskinens olika klippverktyg, från skarpa blad till justerbara tillbehör, säkerställer lösningar för olika typer av utmaningar och erbjuder ett noggrant och skonsamt tillvägagångssätt för hantering av vattenvegetation. 

Mångsidiga uppsamlingsverktyg  

För en effektiv hantering av den klippta vattenvegetationen, skräp och avfall. Truxor kan utrustas med kraftfulla uppsamlingsverktyg som snabbt samlar in och avlägsnar skräp, sediment och flytande avfall från sjöar, dammar och kanaler. Med anpassningsbara alternativ och tillbehör anpassar sig Truxor till olika typer av skräp, vilket möjliggör en smidig uppsamlingsprocess samtidigt som ekosystemets ömtåliga balans bevaras. 

Effektiv grävning – på vatten 

För projekt som kräver precisionsgrävning och borttagning av sediment i vattenmiljöer. Specialiserade verktyg som gräver upp sediment som underlättar muddringsprojekt, skapar kanaler och bidrar till att upprätthålla vattenflöden. Truxors amfibiska maskiner förmåga att nå annars oåtkomliga områden ihop dess precision säkerställer minimal störning av omgivande miljöer samtidigt som den effektivt hanterar jobbet som ska utföras. Truxor erbjuder mångsidighet och noggrannhet för olika typer av projekt. 

Borttagning av sediment och slam 

Truxors robusta muddrings- och pumpningsförmåga tar effektivt bort sediment, slam och oönskade material. Utrustad med högpresterande pumpar och sugmuddrar rensar Truxor effektivt bort sedimentuppbyggnad och upprätthåller vattendjup och vattenkvalitet. Dess förmåga att navigera i grunda vatten och komplexa områden säkerställer noggrann och precis muddring. Utbudet av pumpningsaccessoarer förbättrar dess anpassningsförmåga för olika uppgifter. 

Hållbara lösningar – enastående effektivitet 

Truxors har ett omfattande utbud av verktyg och tillbehör som noggrant utformats för att komplettera och förbättra dess funktionalitet inom varje specialiserat användningsområde. Med Truxor möts utmaningarna inom vattenmiljöer med enastående effektivitet, vilket säkerställer hållbara lösningar och bevarandet av våra värdefulla vattenekosystem.