Support | Contact

 

Logged in as:

Truxor – tillsammans med naturen

 

Dorotea. Naturen är vild, storslagen och kraftfull, men kan på samma gång vara rofylld och finstämd. Vårt ursprung finns i den svenska vildmarken, men vi känner lika hemma i de urbana delarna av världen.

 

Att röra sig från det ena till det andra.

Att göra det skonsamt, men samtidigt effektivt.

Att våga erövra världen utan att släppa lojaliteten till vårt ursprung.

 

I allt det finns Truxor Wetland Equipment.

 

Vi har tagit oss till en position där vi är en föregångare och vi har gjort det genom att vara lyhörda för marknadens behov. Samtidigt som vi har lyssnat på naturen.

 

För oss är det en magisk kombination.

 

Våra amfibiska maskiner kan enkelt och varsamt kan navigeras, samtidigt som de kan utföra tuffa och krävande uppgifter. Det häftigaste av allt är att resultatet blir en lite bättre värld. Genom att hålla undan vattenväxter kan övergödning motverkas och användandet av farliga kemikalier på så sätt minskas. Våra maskiner används för oljesanering och de kan rensa upp i kanaler, vilket minskar risken för översvämningar i städer. Bara för att nämna ett par exempel.

 

Med allt det i ryggen är det enkelt att hitta motivation till nya innovationer och framsteg. För 30 år sedan startade allting med en vassklippare och en vision om ständig utveckling. Det finns kvar. Vi har inte sett slutet på möjliga användningsområden och applikationer.

 

Where others see boundaries, that’s where you’ll find Truxor Wetland Equipment.