Support | Contact

 

Logged in as:

Estate

När du har större fastigheter som behöver underhållas kontinuerligt – både på land och i vatten – är ett läge att ta klivet till en Truxor. En amfibisk redskapsbärare som med sin mångsidighet kommer att bli oumbärligt.

Verktyg och tillbehör som gör att du kan anpassa din Truxor helt efter dina egna behov. Enkelt att transportera med ett släp och vanligt körkort.